Monthly Archives: August 2017

100 jaar – De Stijl – 100 years

100 Years ago, in 1917, an artistic movement was grounded in the Netherlands. It was called De Stijl in Dutch (translates as The Style). A number of well known painters and architects joined this movement.  A journal going by the same name was being published which served as a means to propagate the groups theories. You can read more about it on Wikipedia.

100 Jaar geleden, in 1917, werd in Nederland een artistieke beweging opgericht, genaamd “De Stijl”. Schilders en architecten verzamelden zich in deze groep (oa Mondriaan en Gerrit Rietveld). Daarnaast werd een tijdschrift met de zelfde naam opgericht, wat tot doel had de ideeën van deze groep naar buiten te brengen. Meer hierover valt te lezen op Wikipedia.

 

All year round the founding of De Stijl is remembered and celebrated in our country. On august 27 a festival is held in De Klanksteen in Utrecht, a bandstand bearing the primary colors characteristic for De Stijl. And Prof Peter has been invited to play some music of that era. He has been digging in his wardrobe to find a fitting costume. He was thinking of something in black, white, yellow, blue and red.

Het hele jaar door zijn er in Nederland evenementen georganiseerd, om het honderjarig bestaan van De Stijl te vieren. Op 27 augustus wordt in De Klanksteen in Utrecht  een festival georganiseerd in het kader van 100 jaar De Stijl. Prof Peter is uitgenodigd om muziek te komen spelen uit die periode. Hij is druk aan het graven in zijn kledingkast om een passend kostuum te vinden. Hij dacht aan iets in zwart, wit, blauw, rood en geel.