All posts by guest correspondent

Prof Peter in a museum?

March 11 2018 Prof Peter could be found in a museum. Not as a object of interest, but as a performer. The Grammofon Museum in Dormagen Germany has a vast collection of old gramophones, radios, taperecorders and so on. Magnificent material made with ingenuity and style. And everything is still functioning. Every sunday there is a tour for visitors and often enough there is live music. This time Prof Peter had the honour of performing in the museum. The music of the twenties and thirties fitted well between the objects from that era.

Op 11 maart 2018 was Prof Peter te vinden in een museum. Niet als een museumstuk, maar als muzikant. Het  Grammofon Museum in Dormagen Germany  heeft een grote collectie van oude koffergrammofoons, radios en bandrecorders. Prachtig materiaal, dat vernuftig en stijlvol in elkaar is gezet en nog goed functioneert. Elke zondag is er een rondleiding door het museum en vaak is er live muziek. Deze keer had Prof Peter de eer te kunnen optreden. De muziek uit de jaren 20 en 30 paste goed tussen de objecten uit die tijd.

Cały Poznań Ukulele and Waterloo Ukulele Fun Festival.

Two festivals in August Prof Peter is going to perform: the Cały Poznań Ukulele is a festival in the Polish city of Poznan. It is held for the first time this year on August 4 and 5. And on August 19 the second  Waterloo Ukulele Fun Festival will be held in Liverpool, UK. Prof Peter is looking forward to meet some uke friends again an also making new ones.

Twee festivals in augustus, waar Prof Peter gaat optreden: het Cały Poznań Ukulele is een festival in de Poolse stad Poznan. Dit jaar voor het eerst georganiseerd en wel op 4 en 5 augustus. Op 19 augustus wordt het tweede Waterloo Ukulele Fun Festival georganniseerd in Liverpool, VK. Prof Peter kijkt er naar uit om enkele uke vrienden weer te ontmoeten en ook om nieuwe te maken.

Solo CD presented.

Winterswijk May 26, 2017. During the Ukulele Hotspot Winterswijk Prof Peter presented his first solo CD, called “I picks up my ukulele”. Ten tracks, all songs from the twenties and thirties, sung and played by the prof. Except the womans voice of course; that was done by Floor. Some of the songs could have been  heard live in the past year. But there are some brandnew ones as well.

Tijdens de Ukulele Hotspot Winterswijk presenteerde Professor Peter zijn eerste solo CD, getiteld:”I picks up my ukulele”. Tien liedjes gespeeld en gezongen door de prof. Behalve natuurlijk de vrouwenstem. Die is van Floor.

Some fragments can be heard here/Beluister hier enkele fragmenten:

 

Prof Peter presented his CD by giving the first to his pal Jens Müller, the same man who did the artwork for the cover.

Prof Peter presenteerde zijn CD, door het eerste exemplaar aan Jens Müller te geven. Jens heeft de hoes van de CD ontworpen.

Order Prof Peter’s CD by using this mailform
Bestel Prof Peter’s CD met dit formulier