Category Archives: Uncategorized

Ukulele Cabaret New York

New York, May 23

About a month ago, begore leaving for the US I did some research into ukulele activities in New York. I always like to meet local players whenever I am abroad. I found the Ukulele Cabaret and to make it more interesting: a meeting was planned while I was in New York! A large list of performers was mentioned. I wrote the organisers and asked if my name could be added to the list. To, kind of, take a Tin Pan Alley song back to its cradle was one of my dear wishes. The program was very full I heard, so no room for me.

Een maand geleden ongeveer, vóór mijn vertrek naar de VS, zocht ik informatie over ukulele activiteiten in New York. Ik vind het altijd leuk om lokale spelers te ontmoeten, als ik in het buitenland ben. Ik vond het Ukulele Cabaret en om het interessant te maken: er was een bijeenkomst gepland, in de periode, dat ik in New York zou zijn. Een lijst werd genoemd met mensen, die zouden optreden. Ik schreef de organisatoren met de vraag of mijn naam daar nog bij zou kunnen. Een Tin Pan Alley lied terug brengen naar zijn wieg zou ik erg leuk vinden. Het programma was erg vol, dus geen plaats voor mij.

Meeting some felow ukeplayers was reason enough to go to the Spring Fling anyway. It would give me the opportunity to get a taste of the atmosphere as well.

Andere ukulele spelers ontmoeten was reden genoeg om naar de Spring Fling te gaan. Het zou me ook de mogelijkheid bieden om de sfeer wat te proeven.

 

 

I met some very nice, welcoming and friendly people. I heard a nice variety of ukeplaying and musical styles. And, to top the cake, there proved to be enough room for me to do a song. Dream came true,
On the picture you’ll see some of the performers: J Walter Hawkes, Sonic Uke and The Buttery Barmaids.
If ever you visit New York, be shure to drop by at the Ukulele Cabaret. You’ll love it.

Ik ontmoette enkele erg leuke, hartelijke en gastvrije mensen. Ik hoorde een aardige verscheidenheid aan ukulele spel en muziekstijlen. En, als kers op de taart, enkele spelers hadden afgezegd en zo bleek er toch ruimte voor mij om een liedje te spelen. Droom kwam uit.  Op de foto zie je sommige van de optredende ukers: J Walter Hawkes, Sonic Uke en The Buttery Barmaids. Als je ooit New York bezoekt, ga dan zeker langs bij het Ukulele Cabaret. Het zal je goed bevallen.

There is only 26 sec of video as proof of my 3 mins of fame: