100 jaar – De Stijl – 100 years

100 Years ago, in 1917, an artistic movement was grounded in the Netherlands. It was called De Stijl in Dutch (translates as The Style). A number of well known painters and architects joined this movement.  A journal going by the same name was being published which served as a means to propagate the groups theories. You can read more about it on Wikipedia.

100 Jaar geleden, in 1917, werd in Nederland een artistieke beweging opgericht, genaamd “De Stijl”. Schilders en architecten verzamelden zich in deze groep (oa Mondriaan en Gerrit Rietveld). Daarnaast werd een tijdschrift met de zelfde naam opgericht, wat tot doel had de ideeën van deze groep naar buiten te brengen. Meer hierover valt te lezen op Wikipedia.

 

All year round the founding of De Stijl is remembered and celebrated in our country. On august 27 a festival is held in De Klanksteen in Utrecht, a bandstand bearing the primary colors characteristic for De Stijl. And Prof Peter has been invited to play some music of that era. He has been digging in his wardrobe to find a fitting costume. He was thinking of something in black, white, yellow, blue and red.

Het hele jaar door zijn er in Nederland evenementen georganiseerd, om het honderjarig bestaan van De Stijl te vieren. Op 27 augustus wordt in De Klanksteen in Utrecht  een festival georganiseerd in het kader van 100 jaar De Stijl. Prof Peter is uitgenodigd om muziek te komen spelen uit die periode. Hij is druk aan het graven in zijn kledingkast om een passend kostuum te vinden. Hij dacht aan iets in zwart, wit, blauw, rood en geel.

Cały Poznań Ukulele and Waterloo Ukulele Fun Festival.

Two festivals in August Prof Peter is going to perform: the Cały Poznań Ukulele is a festival in the Polish city of Poznan. It is held for the first time this year on August 4 and 5. And on August 19 the second  Waterloo Ukulele Fun Festival will be held in Liverpool, UK. Prof Peter is looking forward to meet some uke friends again an also making new ones.

Twee festivals in augustus, waar Prof Peter gaat optreden: het Cały Poznań Ukulele is een festival in de Poolse stad Poznan. Dit jaar voor het eerst georganiseerd en wel op 4 en 5 augustus. Op 19 augustus wordt het tweede Waterloo Ukulele Fun Festival georganniseerd in Liverpool, VK. Prof Peter kijkt er naar uit om enkele uke vrienden weer te ontmoeten en ook om nieuwe te maken.

Solo CD presented.

Winterswijk May 26, 2017. During the Ukulele Hotspot Winterswijk Prof Peter presented his first solo CD, called “I picks up my ukulele”. Ten tracks, all songs from the twenties and thirties, sung and played by the prof. Except the womans voice of course; that was done by Floor. Some of the songs could have been  heard live in the past year. But there are some brandnew ones as well.

Tijdens de Ukulele Hotspot Winterswijk presenteerde Professor Peter zijn eerste solo CD, getiteld:”I picks up my ukulele”. Tien liedjes gespeeld en gezongen door de prof. Behalve natuurlijk de vrouwenstem. Die is van Floor.

Some fragments can be heard here/Beluister hier enkele fragmenten:

 

Prof Peter presented his CD by giving the first to his pal Jens Müller, the same man who did the artwork for the cover.

Prof Peter presenteerde zijn CD, door het eerste exemplaar aan Jens Müller te geven. Jens heeft de hoes van de CD ontworpen.

Order Prof Peter’s CD by using this mailform
Bestel Prof Peter’s CD met dit formulier

Are you a real Professor?

Are you a real Professor, people ask me quite often. I usually explain I am a professor in ukulology, but I am shure there are lots of people who know much more about ukuleles and still do not call themselves a professor. In fact the name Professor Peter came up when I startet playing with Doctor Dick as a ukulele duo. We wanted a name that was easy to remember, that sounded right and also had something to do with the music we played. There are more Doctors in music and more specific in Jazz, but…I never found another professor.

Untill I went looking for the expression “Jelly Roll”, an expression I found in a couple of songs. I found this wikipedia page about Jelly Roll Morton.

Apart from the information I was looking for about Jelly Rolls (it refers to certain female parts) I read about Jelly Roll Morton  to be a Whorehouse Professor. Now that was an interesting read!

The next quote I found on the Wikipedia page: Cornetist Rex Stewart recalled that Morton had chosen “the nom de plume ‘Morton’ to protect his family from disgrace if he was identified as a whorehouse ‘professor’.

Every brothel seemed to have  a pianoplayer playing live music.  They were called Professor and besides bringing entertainment their job might have been to indicate the rhythm of the work being done.

More research about this fenomenon brought new references. For example this one: 12 Essential Performances from the Piano “Professors” of New Orleans

So at last I found a connection between music and the title of Professor. But should I be happy with it? I mean, I cannot see myself playing uke in a whorehouse. You cannot attribute to the atmosphere with a small instrument now can you?

Special Events.

Prof Peter gladly announces his performance and workshop during Ukestock. A ukulele festival in the north of the Netherlands. For the first time an enthusiastic group in Groningen will  fill a weekend with ukuleles. Information can be found on their website and on facebook.

Prof Peter kondigt met plezier zijn optreden en workshop aan tijdens Ukestock. Een ukulele festival in het noorden van Nederland. Voor het eerst zal een enthousiaste groep Groningers een weekend vullen met ukuleles. Informatie kun je vinden op hun website en op facebook.

This year is the celebration of 100 years De Stijl a dutch artistic movement founded in 1917. Many dutch museums have special exhibitions dedicated to this art movement. In the city of Utrecht you can find a bandstand called de Klanksteen which is build using elements of De Stijl. This summer a special event will be held in the park and the bandstand. Prof Peter will provide music from the early nineteen hundreds, fitting to the era and the celebration.

Dit jaar wordt gevierd, dat De Stijl, een Nederlandse kustbeweging 100 jaar geleden is gestart met het oprichten van tijdschrift De Stijl. Veel Nederlandse musea besteden dit jaar aandacht aan de Stijl. In Utrecht staat een muziektent, de Klanksteen, die gebouwd is met gebruikmaking van elementen uit de Stijl. Deze zomer zal er een ter gelegenheid van 100 jaar de Stijl een evenement worden georganiseerd in de muziektent en het park er om heen. Voor passende muziek uit het begin van de jaren 1900 zorgt Prof Peter.

Professor Peter’s Germany Tour 2016

There are many good reasons for touring Germany. It is a beautifull country, loads of nice people are living there, playing for a German audience is really wonderfull (they always listen!) and there is a large and active ukulele community.
I meet lots of German ukers every year, during the Ukulele Hotspot Winterswijk. There is quite a few I can call my friends. And now I wanted to go and see them in their own habitat.

So I wrote to my friends with the proposition to come and play in their Wohnzimmer (livingroom) in exchange for a place to stay the night. And the reactions were heartwarming!
I will visit Bielefeld, Hamburg, Berlin, Regensburg, Saarbrücken, Heidelberg, Mainz, and Köln  in a period of two weeks. Click on the map to see details.
Some of the concerts will be open to public, others will be open only to a selected audience.
I am really looking forward!

Click the map for details.

germanytour

 

Er zijn veel goede redenen om in Duitsland te toeren. Het is een mooi land, er wonen veel aardige mensen, een duits publiek luistert altijd aandachtig en er is een grote ukulele gemeenschap. Ik ontmoet elk jaar veel duitse ukers, tijdens de Ukulele Hotspot Winterswijk. Verscheidene van hen kan ik mijn vrienden noemen.  En nu wil ik hen bezoeken in hun eigen habitat.

Daarom  schreef ik hen met het voorstel om bij hen een Wohnzimmerkonzert (huiskamerconsert) te komen spelen in ruil voor een overnachting.  De reacties waren hartverwarmend. Ik zal Bielefeld, Hamburg, Berlin, Regensburg, Saarbrücken, Heidelberg, Mainz, Kölln en Essen bezoeken in een periode van twee weken. Sommige concerten zullen openbaar zijn, de anderen besloten.  Ik kijk er naar uit!

Klik op de kaart voor details.

Czech Ukulele Festival 2016

I am very very excited about the 4th Czech Ukulele Festival. A beautiful village close to Prague, a great venue, an even greater Line-up, superb uke-music and loads and loads of very nice people. I cannot remember having communicated so much in so many languages in so short a period with such a great bunch. I wish to express my thanks to everybody involved in organising this event.

I will post a picture here. More pictures can be found on facebook if you look for Czech Ukulele Festival.

CUF

 

Ik ben erg enthousiast over het vierde Tsjechische Ukulelefestival. Een prachtig dorp, net boven Praag, een fraaie festival lokatie, een nog fraaiere line-up, prima uke muziek en veel, heel veel leuke mensen. Ik kan me niet herinneren zo veel gecommuniceerd te hebben in zoveel talen in zo’n korte tijd.

Hierboven een foto. Meer is te vinden op facebook als je zoekt op Czech Ukulele Festival.