Tag Archives: Museum

Prof Peter in a museum?

March 11 2018 Prof Peter could be found in a museum. Not as a object of interest, but as a performer. The Grammofon Museum in Dormagen Germany has a vast collection of old gramophones, radios, taperecorders and so on. Magnificent material made with ingenuity and style. And everything is still functioning. Every sunday there is a tour for visitors and often enough there is live music. This time Prof Peter had the honour of performing in the museum. The music of the twenties and thirties fitted well between the objects from that era.

Op 11 maart 2018 was Prof Peter te vinden in een museum. Niet als een museumstuk, maar als muzikant. Het  Grammofon Museum in Dormagen Germany  heeft een grote collectie van oude koffergrammofoons, radios en bandrecorders. Prachtig materiaal, dat vernuftig en stijlvol in elkaar is gezet en nog goed functioneert. Elke zondag is er een rondleiding door het museum en vaak is er live muziek. Deze keer had Prof Peter de eer te kunnen optreden. De muziek uit de jaren 20 en 30 paste goed tussen de objecten uit die tijd.